HÌNH THỨC THANH TOÁN

Với hình thức thanh toán này, sau khi bạn hoàn thành các bước đăng ký trên website, bạn ra ngân hàng và chuyển tiền cho chúng tôi vào 1 trong những tài khoản dưới đây, sau đó bạn scan giấy xác nhận chuyển tiền (Ủy nhiệm chi) và gửi kèm theo yêu cầu hỗ trợ tới email: ketoan@dienmaysgo.com hoặc chat trực tiếp với các nick kinh doanh trên website để xác nhận thanh toán.

Thông tin chuyển khoản: Số tài khoản: 19134495685011 – Techcombank Hà Thành – Công ty CP Công nghệ và truyền thông Web89 Việt Nam

Lưu ý:

– Vui lòng ghi rõ nội dung thanh toán tại phiếu gửi tiền ở ngân hàng cho số hóa đơn để chúng tôi có thể tự động xác nhận thanh toán.

– Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi bạn chuyển tiền nhầm hoặc không phải tài khoản ghi trên website.