Bộ Lọc

Giá sản phẩm

Cửa hàng

Địa điểm

11%
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-6480EB
84,000,000 VNĐ
94,000,000 VNĐ
12%
Máy hút ẩm dân dụng và công nghiệp FujiE HM-950EC
10,500,000 VNĐ
12,000,000 VNĐ
10%
Máy hút ẩm Olmas OS-50L (50 lít/ngày, 860W)
10,990,000 VNĐ
12,205,000 VNĐ
9%
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-2408D
49,900,000 VNĐ
55,000,000 VNĐ
12%
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-1500DN
18,500,000 VNĐ
21,000,000 VNĐ
9%
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-700DN
12,800,000 VNĐ
14,000,000 VNĐ
10%
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-6105EB
19,000,000 VNĐ
21,000,000 VNĐ
14%
Máy hút ẩm công nghiệp Harison HD-150B (150 lít/24h)
24,000,000 VNĐ
28,000,000 VNĐ
14%
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-150N
17,000,000 VNĐ
19,700,000 VNĐ
25%
Máy hút ẩm Delonghi DD30P
13,945,000 VNĐ
18,700,000 VNĐ
11%
Máy hút ẩm Beurer LE60
8,500,000 VNĐ
9,500,000 VNĐ
30%
Máy hút ẩm công nghiệp Kasami KD-210 (210 lít/ngày)
42,000,000 VNĐ
60,000,000 VNĐ
11%
Máy hút ẩm công nghiệp Kasami KD-50
8,800,000 VNĐ
9,900,000 VNĐ
6%
Máy hút ẩm công nghiệp Fujie HM-500
93,000,000 VNĐ
99,000,000 VNĐ
18%
Máy hút ẩm công nghiệp Kasami KD-480
69,500,000 VNĐ
85,000,000 VNĐ
22%
Máy hút ẩm công nghiệp Harison HD-60B
14,500,000 VNĐ
18,500,000 VNĐ
24%
Máy hút ẩm công nghiệp Kasami KD-150 (150 lít/ngày)
18,900,000 VNĐ
25,000,000 VNĐ
28%
Máy hút ẩm Sharp DW-D20A-W (50m2)
7,190,000 VNĐ
9,990,000 VNĐ
11%
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE DY-6105EB
19,200,000 VNĐ
21,500,000 VNĐ
9%
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-1800DS
29,000,000 VNĐ
32,000,000 VNĐ
7%
Máy hút ẩm công nghiệp DeAir.RE-500 (500 lít/ngày)
69,990,000 VNĐ
75,000,000 VNĐ
6%
Máy hút ẩm công nghiệp DeAir.RE-100 (100 lít/ngày)
23,150,000 VNĐ
24,750,000 VNĐ
7%
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-2408DS
54,000,000 VNĐ
58,000,000 VNĐ
10%
Máy hút ẩm công nghiệp DeAir.RE-300 (300 lít/ngày)
50,000,000 VNĐ
55,620,000 VNĐ
3%
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-240
57,000,000 VNĐ
59,000,000 VNĐ
6%
Máy hút ẩm Olmas OS-210L (210lít/ngày- 4kW)
36,500,000 VNĐ
38,681,000 VNĐ
18%
Máy hút ẩm công nghiệp DeAir.RE-60 (60 lít/ngày)
12,300,000 VNĐ
15,000,000 VNĐ
9%
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-180N
26,500,000 VNĐ
29,000,000 VNĐ
10%
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-1800DN
27,000,000 VNĐ
30,000,000 VNĐ
14%
Máy hút ẩm di động Nakatomi DM-30V
47,500,000 VNĐ
55,000,000 VNĐ
5%
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM160
42,000,000 VNĐ
44,000,000 VNĐ
10%
Máy hút ẩm công nghiệp Daiwa ST-1080M (80 lít/ngày)
15,800,000 VNĐ
17,500,000 VNĐ
5%
Máy hút ẩm công nghiệp chịu nhiệt DeAir.RE-300H (300 lít/ngày)
52,900,000 VNĐ
55,650,000 VNĐ
2%
Máy hút ẩm công nghiệp chịu nhiệt DeAir.RE-1200H (1.200 lít/ngày)
165,000,000 VNĐ
168,000,000 VNĐ
29%
Máy hút ẩm công nghiệp Dorosin DP-10S
29,900,000 VNĐ
42,000,000 VNĐ
10%
Máy hút ẩm đẳng nhiệt DeAir.CRE-300 (300 lít/ngày)
90,000,000 VNĐ
100,000,000 VNĐ